Hanya kepadaMu aku memohon pertolongan

Iyyakana’budu wa iyya kanasta’in (Hanya Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan). Pengakuan itu bukti penghambaan kita kepada Allah SWT

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *